ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555-2558)
แผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2558
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.)
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ประธานเขตคุณภาพ
ทำเนียบผู้บริหารในสังกัด
ประกาศปรับปรุงเขตคุณภาพการศึกษา
ประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
คณะกรรมการเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
บริการข้อมูลนักเรียนที่มีภูมิลำเนานอกเขต
พื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2558
โรงเรียนขนาดเล็ก 10 มิถุนายน 2558
ข้อมูลอัตรากำลังครู 10 มิถุนายน 2558
ข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2557
ที่อยู่สถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส
ระบบโครงข่ายของสถานศึกษา
โรงเรียนในโครงการ OBEC channel
โทรศัพท์สถานศึกษา/สำนักงาน
รหัสสถานศึกษา
คู่มือจัดทำระบบทบทวนการใช้งานลงทะเบียนรับหนังสือใน
ระบบ E-office สำหรับสารบรรณโรงเรียน


::ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ให้เกียรติ เป็นมิตร จิตอาสา::ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ข่าวสารการศึกษา ของ สพป. []


เครือข่ายข่าวสารการศึกษา e-network [
]

::แจ้งให้ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยฯ สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ทราบข้อปฏิบัติ **กรณีทำบัตรประจำตัวผู้สอบหาย** [รายละเอียด] **หากมีข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 037-280285 หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง คุณสมพร 081-4367157 หรือ คุณอดิศัย 080-1023748 **


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบฯ ครูผู้ช่วยหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 
ประวัติผู้อำนวยการ

วารสารออนไลน์
ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการระบบเงินเดือน
ระบบเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556โปรแกรมบริหารสถานศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐobecmail ของ สพฐ.UTQ online


UTQ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) e-learning e-book สทร.สพฐ.
ศูนย์รวมสื่อ Pli  Obec หลักสูตร 51
เส้นทางนวัตกรรมการศึกษา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ห้องเรียนทันข่าว
มุมศึกษานิเทศก์ ภาษาไทยภาษาทอง โรงเรียนดี-ศรีประจำตำบล

 

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 7 กรกฎาคม 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th