ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

                   


-ว่าง-

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

 
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ
รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นายสุชีพ ช่วยแก้ว
รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
-ว่าง-
รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นางสาวเพชรไทย เย็นแย้ม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
นางคนึง พันธุ์เจริญ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางผุสดี ระโหฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและ

นายคำแหง แก้วจุฑามณี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางรักชนก พวงกนก
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางวริศนันท์ วิริยะภคโชค
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
นางพรพิมล แจ่มกระจ่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางผุสดี ระโหฐาน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
 
   
 
     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail :
admin@prachinburi2.go.th