หน้าแรก จังหวัดปราจีนบุรี สพฐ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สพม. เขต 7 ติดต่อเรา

งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
งานพัฒนาบุคลากร
งานวินัยและนิติการ
งาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

แบบ กคศ.1 , แบบ กคศ.1.1

แบบ กคศ.2

แบบ กคศ.3.1 แบบ กคศ.3.2 ,แบบ กคศ.3.3 , แบบ กคศ.3.4 , แบบ กคศ.3.5
แบบ พ 1 ( ว5/2556)
แบบ พ 2 , พ 2/1 , พ 2/2 ,พ 2/3 ,พ 2/4
แบบ พ 3
แบบ พ 4/1-4
แบบ พ
แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบฟอร์มขอย้ายครูผู้สอน
รายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบ
การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ขอ
มาตรฐานตำแหน่ง บุคลากร 38 ค (2)ว8/2556
แบบขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลเบิกจ่ายตรง [7127]
คำขอมีบัตรประจำตัว

คำขอมีบัตร(ข้าราชการรับบำเหน็จ-บำนาญ)
แบบขึ้นทะเบียนประกันตน
แบบขึ้นทะเบียนประกันตนสำหรับผู้เคยยื่น
แบบ สปส.1-03

หนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
สปส.6-09

เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบฯ
แนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศ 


 เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบต่าง ๆ 

นายสมหวัง ฉายวัฒนะ
รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นายคำแหง แก้วจุฑามณี
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

ระบบเงินเดือนระบบเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2555ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐUTQ onlineobecmail ของ สพฐ.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037 - 288337 - 8 หมายเลขโทรสาร 037 - 288137
  e- mail : pri2@obecmail.obec.go.th