หน้าแรก จังหวัดปราจีนบุรี สพฐ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สพม. เขต 7 ติดต่อเรา

งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
งานพัฒนาบุคลากร
งานวินัยและนิติการ
งาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 


 เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบต่าง ๆ 

นายสมหวัง ฉายวัฒนะ
รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นายคำแหง แก้วจุฑามณี
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

ระบบเงินเดือนระบบเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2555ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐUTQ onlineobecmail ของ สพฐ.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037 - 288337 - 8 หมายเลขโทรสาร 037 - 288137
  e- mail : pri2@obecmail.obec.go.th