ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

แผนผังภายในสพป.ปราจีนบุรี เขต 2

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :


                - กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 13
                - กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 25
                - กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 34
                - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 26
                - กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 22
                - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ต่อ 35
                - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 13
                - หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 13
                - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ต่อ 25

หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273

  e- mail : admin@prachinburi2.go.th