ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจสู้ กู้ O-NET
::ด้วยสพฐ.จะดำเนินการแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558" ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น.-15.00 น.ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี:::