สพท.เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ
รมต.กระทรวงศึกษาธิการ

นายเสริมปัญญา เทียมวัน
ผู้อำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

 นโยบายการบริหารการศึกษา 
ของ สพท.ปราจีนบุรี เขต 2
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ประวัติสำนักงาน
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ประธานเขตคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554
กลุ่มงานใน สพป.
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อมูลสถานศึกษา
รหัสสถานศึกษา
ที่อยู่สถานศึกษา
ขนาดสถานศึกษา
MOE NET สถานศึกษา
โทรศัพท์สถานศึกษา

รายงานการประชุม
รายงานประชุมผู้บริหาร
14 ธันวาคม 2553
รายงานการประชุม กพท.
เว็บlink สพฐ.
ห้องสมุดธรรมะออนไลน
DATA CENTER 2010
ครูบ้านนอกดอทคอม
โรงเรียนขนาดเล็ก
e -book สทร. สพฐ.
แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
mail@obecmail.obec.go.th
EDU ZONE
 

แบบ บค.
Adobe Acrobat Reader
โปรแกรม Zip (Winrar)
โปรแกรม Zip (Winzip)
โปรแกรม Upload website
โปรแกรม Smis
โปรแกรม Smis Update

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์วิชาการ
เว็บไซต์อื่นๆ


วิธีการติดตั้งTestSpeed Adslบนเว็บไซต์
<<< วิธีติดตั้งกล่องความรู้ >>>
ท่านเป้นผู้ชมลำดับที่
free hit counter
เริ่มนับตั้งแต่
 วันที่ 1 ก.ค.2551
 


 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
 
1. คำนำ-สารบัญ
2. หน้า 1-30 และ 6. หน้า 41-52
3. โครงสร้าง สพป. หน้า 3
4. แผนภูมิ หน้า 34
5. เนื้อหาแผน หน้า 35-40
6. สรุปงบพัฒนา หน้า 53-55
7. แผนใช้จ่ายล่วงหน้า หน้า 56-66
 
เผยแพร่เมื่อ : วันที่ 21 ธันวาคม 2553                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037 - 288337 - 8 หมายเลขโทรสาร 037 - 288137
  e- mail : pri2@obecmail.obec.go.th