ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ ในที่นี้ ได้เน้นที่นักเรียนชั้น ม.1 เป็นสำคัญ โดยเน้นที่นักเรียนหญิงเท่านั้น ภายใต้นโยบายตบมือข้งเดียวไม่ดัง โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมอบรมให้นักเรียนเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการรักนวลสงวนตัว สำหรับนักเรียนหญิง ม.1 ทุกคน เป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในขณะเดียวกัน เขตพื้นที่การศึกษาต้องผลิตสื่อและค้นหานวัตกรรมเพื่อช่วยโรงเรียนอีกทางหนึ่ง โดยเมื่อผลิตเสร็จแล้วนักเรียนหญิง ม.1 ทุกคน จะต้องเข้าชม เพื่อได้รับความรู้ความเข้าใจและการปลูกฝังจิตสำนึกที่จะต้องปฏิบัติตนอย่างปราศจากพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธืในวัยเรียน นโยบายดังกล่าวนี้ จะขยายผลไปยังนักเรียนหญิงในระดับอื่นต่อไป... 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th