สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

DLICT : Distance Learning Information and Communication Technology Group