การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

       วันที่ 16 กันยายน 2565 คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วยนายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ นายสานิตย์  เจนสัญญายุทธ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นางสาวปริญญา  บรรดาพิมพ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และนางสมพร  คำพานุช  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  กรรมการ   ลงพื้นที่ประเมินนักเรียน  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565  ดังนี้  (1) ด.ช.วิศรุต  สุวรรณพูล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้าน กม.80  ประเมินนักเรียน  ณ โรงเรียนบ้าน กม.80  (2) ด.ญ.รุจิรดา  เรืองกิจขจร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล  ประเมินนักเรียน  ณ โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น