กิจกรรมดำนาข้าวอินทรีย์

         วันที่ 21 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30 น. นายอัมพล  หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมดำนาข้าวอินทรีย์โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ประจำปี 2565 โครงการทำนาข้าวอินทรีย์  เพื่อนำผลผลิตไปสนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวัน  100%  แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วทุกคน  นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตร การฝึกอบรมตามแนวทางศาสตร์พระราชาในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีนายสหชัย  แจ่มประสิทธิ์สกุล  นายอำเภอกบินทร์บุรี  เป็นประธานพิธีเปิด  จากนั้น ร่วมดำนา สร้างพลังให้โครงการนี้เจริญก้าวหน้าต่อไป  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น