กิจกรรมหน้าเสาธง

      วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.15 น. นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเคารพธงชาติและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา  ให้เป็นเขตสุจริตและสร้างวัฒนธรรมองค์กร  เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ    พร้อมทั้งแจ้งเรื่องการดำเนินงาน  “มหกรรมวิชาการ  เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม     น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”  ปีการศึกษา  2565  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่   4 – 6  สิงหาคม  2565 และข้อราชการอื่นๆ  ณ  บริเวณหน้าเสาธง  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น