สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
กิจกรรม/การมีส่วนร่วม

ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษา

วันจันทร์ที่  21 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการนิเทศการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องและสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยดำเนินการวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น บูรณาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำมาเป็นสารสนเทศและขับเคลื่อนให้สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้นั้นเป็นห้องเรียน โดยมีนางสาวฤชากร  อำไพศรี นายจินดา วงศ์อำมาตย์ นายวิทยา วังคะฮาต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาตามคำสั่งแต่งตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *