นิเทศ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบและเทคโนโลยี

       ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2565  นางวรรณา วรศักดิ์  และนางสาวอรทัย วงศ์เพ็ชร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต และบูรณาการนิเทศ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบและเทคโนโลยี  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก  โรงเรียนบ้านขุนศรี  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์  โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย  โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น  โรงเรียนวัดโคกอุดม  โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี  โรงเรียนบ้านโคกหอม  โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี  โรงเรียนบ้านไผ่  และโรงเรียนบรรหารวิทยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น