ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

      วันที่ 2 สิงหาคม 2565  เวลา 14.00 น. นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวปริญญา  บรรดาพิมพ์  นางจารุณี  มาพร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET  ปีการศึกษา 2565  เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และเพื่อสรุปข้อมูลการจัดสอบ รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดสอบ O-NET  ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  ผ่านโปรแกรม  Zoom Cloud Meetings  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น