ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565

       วันที่  22  กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 น.  นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ครั้งที่ 5/2565 ก่อนเปิดการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันไหว้พระ สวดมนต์  ร้องเพลงชาติ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  จากนั้น  ประธานได้มอบเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 29 โรงเรียน  และเริ่มการประชุมตามวาระการประชุม  รวมทั้งรับฟังการสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงเช้าให้ที่ประชุมรับทราบ  ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น