โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวฤชากร  อำไพศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการเปิดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อให้สถานศึกษามีกระบวนการ และมาตรการในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ที่ส่งผลให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิตและตระหนักรู้ที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุข โดยมี นางสมพร  คำพานุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และมี นางสาวจริยา ฉิมมากูร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *