การนิเทศ กำกับ ติดตาม เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีบัญชี 2565

       วันที่ 8 กันยายน 2565  คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565ประกอบด้วย นางคนึง พันธุ์เจริญ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  นางสมพร  คำพานุช  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวประภาภรณ์  บัวเรือง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ณ โรงเรียนวัดโคกอุดม  โรงเรียนบรรหารวิทยา โรงเรียนบ่อทองวิทยา และโรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น