สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

โรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

เขตอำเภอกบินทร์บุรี

 

เขตอำเภอนาดี
ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนโรงเรียนในสังกัด  113 โรงเรียน

จำแนกออกแบ่งเป็น

 • โรงเรียนขนาดเล็ก 62 โรงเรียน
 • โรงเรียนขขนาดกลาง 50 โรงเรียน
 • โรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน
การแบ่งเขตความรับผิดชอบออกเป็น 11 เขตคุณภาพการศึกษา
ประธานเขตคุณภาพการศึกษา
 • เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1
 • เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2
 • เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3
 • เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4
 • เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5
 • เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6
 • เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7
 • เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8
 • เขตคุณภาพการศึกษานาดี 1
 • เขตคุณภาพการศึกษานาดี 2
 • เขตคุณภาพการศึกษานาดี 3