ผอ.ปจ.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ผอ.ปจ.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

        วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น เพื่อทราบปัญหาการอ่านออกเขียนได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ การดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล โรงเรียนบ้านซ่ง โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง และโรงเรียนวัดย่านรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น