ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ” ปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 256

Read more

ประชุมวางแผนการจัดนิทรรศการงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ” ปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 256

Read more

ขับเคลื่อนการจัดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 2/2565

           วันที่ 27

Read more

ลงพื้นที่ประเมินตรวจสุขภาพจิตนักเรียน และกำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา

             วันที่ 

Read more