มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     วันที่ 25 กรกฎา

Read more

ลงพื้นที่ประเมินตรวจสุขภาพจิตนักเรียน และกำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา

         วันที่  21 

Read more

ลงพื้นที่ประเมินตรวจสุขภาพจิตนักเรียน และกำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา

            วันที่ 

Read more