ข้อมูลสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

113

โรงเรียนในสังกัด

15398

นักเรียนในสังกัด

1177

ครูและบุคลากร

62

บุคลากร ในสพป.

ข่าวสารการเงิน
ประกาศ
รอบรั้วโรงเรียน
ดาวน์โหลด

     

  •