สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ***

113

จำนวนโรงเรียน

1036

จำนวนห้องเรียน

15125

นักเรียนในสังกัด

1086

ครูและบุคลากร

74

ผู้บริหารสถานศึกษา

53

บุคลากร ในสพป.

คลิปสั้นสร้างสรรค์รู้เท่าทันสื่อป้องกันภัยคุกคาม